Tim Steinfort - Freedom / Tekst + Tłumaczenie

https://youtu.be/2jJxkwIEUp4


You cannot build your own house for that you'll need a license Nie możesz zbudować własnego domu, do tego potrzebujesz licencji

That will cost you money ridiculous prices Będzie to kosztować absurdalną cenę

You have the choice to rent or buy Masz wybór wynająć albo kupić

But they made the prices extremely high Ale zrobili niezwykle wysokie ceny

So now you need to work 8 hours a day Więc teraz musisz pracować 8 godzin dziennie

To cover the bills which you have to pay Aby pokryć rachunki, które musisz zapłacić


The companies own your primary needs Firmy są w stanie zaspokoić twoje podstawowe potrzeby

If you lose your job you'll be out on the streets Jeśli stracisz pracę wylądujesz na ulicy

People talking about freedom Ludzie mówią o wolności

People talking about bullshit they know nothing about Ludzie mówią o bzdurach, o których nic nie wiedzą


You'll get rewarded for success and punished if you fail Zostaniesz nagrodzony za sukces i ukarany, jeśli ci się nie uda

The rich can pay a fine the others go to jail Bogaci mogą zapłacić grzywnę, inni idą do więzienia

Freedom is there for those who are rich Dla tych, którzy są bogaci, jest wolność

but if you're not you're society's bitch ale jeśli nie jesteś, jesteś wyrzutkiem społeczeństwa

And then you have to work until you're fucking dead A potem musisz pracować, do jebanej śmierci

Just because you need a roof above your head Tylko dlatego, że potrzebujesz dachu nad głową


Some people put there trust and hope in politicians Niektórzy ludzie pokładają zaufanie i nadzieję w polityce

Who hunger for power and look for recognition Głodni władzy i szukający uznania

Egos go high talents go low Ego mają wysokie talenty idą niskie

It's time to face what we already know Czas zmierzyć się z tym, co już wiemy

You're married to your work when death do us part Jesteś żonaty ze swoją pracą, do przerwy na śmierć

You want to divorce but you'll be back at fucking start Chcesz się rozwieść, ale wrócisz do kurwy


Aż ciary przechodzą. Prosta akustyczna skinheadowska ballada, w stylu Oi! Świetny tekst, bez wielkich patetycznych przenośni, ale dzięki temu trafia jak cios między oczy.

Tim Steinfort to przedstawiciel subkultury skinheadów, kojarzonej głównie ze skrajnie prawicowych poglądów. Przejrzałem kilka utworów artysty i nie ma śladu po symbolice mogącej nawiązywać do tego typu poglądów, teksty nie dają się zakwalifikować jako prawicowe, prędzej jako lewicowe. Jednak artysta raczej nie chce być kojarzony z polityką. Patrząc na losy tej podkultury, wywodzącej się z dzielnic robotniczych. Jej przejście z tematów lewicowych w skrajnie prawicowe widać obecnie rozczarowanie polityką.


Na koniec jeszcze wersja zespołu Tima - Haymaker https://youtu.be/YxUGvWSw1Ro?t=20


Pierwotnie opublikowano na Fat.Music. Blog na Steem napędzany przez dBlog.


Comments
Steemie currently dosen't allow you to make comments. If you want to write something, write it using another frontend (like Steemit)
Click there to view this post on Steemit.com
  • @holdyourdream

    Myślalam, że tylko ja tego słucham. Miło,że znalazłam to tutaj. Zresztą mój nick wziął się z tytułu piosenki Haymaker, z musu został skrócony, bo cały się nie namieścił
    https://www.youtube.com/watch?v=lNhLb8tLtto