Businesses in Thailand that will be fast recovery after Covid-19 ธุรกิจไหนในไทยจะฟื้นตัวไวหลังโควิด-19

วันนี้มีโอกาสออกไปซื้อของเข้าบ้าน ของใช้ต่างๆ ที่จำเป็น และดูเหมือนว่าร้านค้าปลีกใหญ่ๆ ทั้งหลายที่จอดรถแน่นทุกที่ อาจจะเป็นด้วยเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์ วันหยุดก็เลยคนจะเยอะเป็นพิเศษ บอกตามตรงว่าเราลืมไปว่าวันนี้เป็นวันหยุด ถ้าไม่อย่างนั้นเราคงไม่ออกไป รอไปวันธรรมดาน่าจะดีกว่า ถึงแม้ว่าจะมีการคัดกรอง ก่อนเข้าห้างด้วย การเช็คอินเข้าออกผ่านเวปไซด์ ไทยชนะ แล้วจะเข้าร้านย่อยหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตในศูนย์ ก็ต้องลงทะเบียนหรือเช็คอินเข้าออกอีกครั้ง ดูจะวุ่นวายเสียเวลา แต่ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันให้ข้อมูลเพื่อนำไปประเมินความเสี่ยงว่า ในธุรกิจนั้นมีใครเข้าออกไปใช้บริการบ้าง เวลามีผู้ติดเชื้อรายใหม่จะได้มีการตรวจสอบไทม์ไลน์ย้อนหลัง จะได้แจ้งเตือนผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงได้ระวังตัวและกักตัว ก่อนจะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปมากกว่านี้


https://cdn.steemitimages.com/DQmZ7naTcaT9993tc9Gvqwu7KKD6ZYghdNN4upXBmXFNjKm/COVID-19-in-Thailand.jpg

Source: Photo by Samitivej Hospital
ถึงแม้ว่าจะมีการขยายเวลาของพรก,ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน แต่หลายธุรกิจก็มีการผ่อนปรนให้เปิดทำการได้ถ้ามีการปฏิบัติตามมาตรการของทางการ ทางศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการคาดการณ์ว่าหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จบลง ธุรกิจไหนจะมีการฟื้นตัวได้เร็วกว่ากัน โดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสินได้แบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มธุรกิจที่ฟื้นตัวเร็ว กลุ่มธุรกิจที่ฟื้นตัวปานกลาง และกลุ่มธุรกิจฟื้นตัวช้า โดยมีธุรกิจต่างๆ ดังต่อไปนี้
กลุ่มธุรกิจที่ฟื้นตัวเร็ว – ขนส่งสินค้าการโดยสารโดยทั่วไปทั้งทางบกทางน้ำ / ผลิตภัณฑ์อาหาร / ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ อุปกรณ์ขนส่ง / ธุรกิจด้านการสื่อสาร / ธุรกิจด้านสุขภาพทางการแพทย์และอนามัย / ประกันสุขภาพ / คลังสินค้า / ค้าปลีกสมัยใหม่ / การศึกษาออนไลน์ / ไปรษณีย์การรับส่งสิ่งของ / การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์


กลุ่มธุรกิจที่ฟื้นตัวปานกลาง – การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำ / ผลิตกระเบื้อง เครื่องปั้นและแก้ว / การประมง / ธุรกิจโรงแรม / การผลิตเครื่องจักร / การก่อสร้าง / ตัวแทนธุรกิจเดินทางท่องเที่ยว / ผลิตชิ้นส่วนอุปการณ์ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิค / สถาบันการเงิน / ร้านอาหารและเครื่องดื่ม / ผลิตกระดาษ / ประกันภัยและอุบัติเหตุ / กิจกรรมบันเทิง /การผลิตเคมีภัณฑ์ / ธุรกิจด้านการศึกษา / การขายส่ง ขายปลีกรายย่อย / การผลิตเหล็ก / การผลิตเครื่องดื่ม /การผลิตซีเมนต์และคอนกรีต


กลุ่มธุรกิจฟื้นตัวช้า – ธุรกิจสายการบิน / การผลิตเชื้อเพลิง / การผลิตรถยนต์ / อสังหาริมทรัพย์
ถ้าดูจากข้อมูลที่ทางศูนย์วิจัยธนาคารออมสินได้สรุปมา จะเห็นมากลุ่มธุรกิจที่ฟื้นตัวได้เร็วจะเป็นกลุ่มธุรกิจ ที่มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตซะเป็นส่วนใหญ่ ในที่นี้บอกว่ากลุ่มธุรกิจที่มีการฟื้นตัว แต่ไม่ได้บอกละเอียดลึกลงไปว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคหลังจากโควิด-19 จะเปลี่ยนไปอย่างไร


Steem: www.steemit.com/@andyjim
Comments
Steemie currently dosen't allow you to make comments. If you want to write something, write it using another frontend (like Steemit)
Click there to view this post on Steemit.com
  • @andyjim

    In mid-January, Thailand was the second country globally to be impacted by the COVID-19 virus outbreak. Initially, the number of infected individuals developed at a comparatively low rate. However, in recent weeks, this has accelerated, and the government has implemented a partial shutdown with some businesses ordered to close.